Λόγος στον καλλιτέχνη

Ενεπίγραφη βάση.
Γύρω στο 550-540 π.Χ.

Στη δεξιά πλευρά της βάσης, είναι χαραγμένη επιγραφή που μας πληροφορεί για το όνομα και την καταγωγή του διάσημου καλλιτέχνη: Αριστίων Πάριος μ’ εποίησεν.