Με έπαθλο ένα στεφάνι

Αναθηματικό ανάγλυφο.
Γύρω στο 460 π.Χ.
Μάρμαρο. Ύψος 0,61μ. πλ. 0,495μ. Από το ιερό της Αθηνάς στο Σούνιο.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Γ 3344.

Ο νέος άνδρας, νικητής σε αθλητικούς αγώνες, τοποθετεί το μεταλλικό στεφάνι στην κεφαλή ή ετοιμάζεται να το αφιερώσει στη θεά Αθηνά
ως ευχαριστήριο για τη νίκη του.