Ισονομία

Δικαστικό πινάκιο.
4ος αι. π.Χ.
Χαλκός. Μήκος 0,115μ. πλ. 0,021μ. Από τους Τράχωνες Αττικής.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Χ 17284.

Το πινάκιο φέρει εγχάρακτη επιγραφή με το όνομα, το πατρώνυμο και το δημοτικό του υποψήφιου δικαστή που κληρωνόταν πριν την έναρξη της δίκης
(για να μην είναι δυνατό να εξαγορασθεί).