Ισονομία

Δικαστική ψήφος.
4ος αι. π.Χ.
Χαλκός. Διάμ. 0,065μ. Από τη δυτική κλιτύ της Ακρόπολης.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Χ12220.

Ο δίσκος φέρει εγχάρακτη επιγραφή: ΨΗΦΟΣ : ΔΗΜΟΣΙΑ. Έχει διάτρητο κεντρικό άξονα και χρησιμοποιήθηκε ως καταδικαστική ψήφος. Ανάλογοι ψήφοι με συμπαγή κεντρικό άξονα χρησίμευαν ως αθωωτικοί. Ο δικαστής κρατούσε τον άξονα ανάμεσα στα δύο δάκτυλα ώστε να διασφαλίζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας.
Οι ψήφοι συλλέγονταν σε ειδική ψηφοδόχο κάλπη πριν την καταμέτρηση.