Προασπίζοντας την Αθήνα

Επιτύμβια στήλη του οπλίτη Αριστίωνα.
520-510 π.Χ.
Μάρμαρο. Ύψος 2,40μ. Από τη Βελανιδέζα Αττικής.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Γ 29.

Ο Αριστίων εικονίζεται με την πολεμική του εξάρτηση. Την Αθήνα υπεράσπιζαν οι πολίτες-οπλίτες, ιδανικό που εκφράστηκε ως χρέος και προνόμιο της Αθηναϊκής δημοκρατίας. Στη βάση της στήλης αναγράφεται το όνομα του γλύπτη
(έργον Αριστοκλέους).