Ανάθημα της βουλής

Βωμός.
194/93 π.Χ.
Μάρμαρο. Ύψος 1,175μ. - πλ. 1,63μ. βάθ. 1,53μ. Βρέθηκε στην Αγορά της Αθήνας.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Γ 1495.

Ο βωμός φέρει επιγραφή που μαρτυρεί ότι
ήταν ανάθημα της βουλής των Αθηναίων στη θεά Αφροδίτη.