Χωρίς διακρίσεις

Όστρακο οστρακισμού.
Γύρω στο 470 π.Χ.
Πηλός. Μήκος 0,09μ. Αθήνα.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Α 11712.

Προέρχεται από χείλος μεγάλου, ανοικτού αγγείου. Φέρει χαραγμένο το όνομα του Θεμιστοκλή του Φρεάρριου, στρατηγού και αρχηγού της δημοκρατικής παράταξης, ο οποίος εξορίστηκε το 471/0 π.Χ.