Νομική προστασία σε ξένους πολίτες

Στήλη.
440-427 π.Χ.
Μάρμαρο. Ύψος 0,62μ. Από την Ακρόπολη της Αθήνας.
Επιγραφικό Μουσείο 6808.

Τιμητικά ψηφίσματα για τον Λεωνίδη από την Αλικαρνασσό.
Παραχωρείται προστασία στον ίδιο και τους γιους του από οποιαδήποτε αδικία σε βάρος τους, όπως θα συνέβαινε για κάθε Αθηναίο πολίτη. Αποφασίζεται τα ψηφίσματα να αναγραφούν σε δύο στήλες που θα στηθούν στην Ακρόπολη της Αθήνας και στο ιερό του Απόλλωνα στην Αλικαρνασσό.