Χορήγηση πολιτικού δικαιώματος σε ξένους

Στήλη.
410/09 π.Χ.
Μάρμαρο. Ύψος 1,120μ. Από την Ακρόπολη της Αθήνας.
Επιγραφικό Μουσείο 6601.

Ψήφισμα για χορήγηση πολιτείας στον Θρασύβουλο από την Καλυδώνα,
ο οποίος δολοφόνησε τον ολιγαρχικό Φρύνιχο συμβάλλοντας στην κατάλυση του τετράμηνου καθεστώτος των Τετρακοσίων και στην αποκατάσταση της δημοκρατίας. Άλλα επτά άτομα, πιθανόν συνεργοί, τιμώνται με παραχώρηση δικαιώματος γης και κατοικίας στην Αθήνα και με προστασία.