Εικονιστική κεφαλή του Σωκράτη.
Ρωμαϊκό αντίγραφο ενός πρωτότυπου έργου του 4ου αι. π.Χ.
Μάρμαρο. Ύψος 0,48 μ. Άγνωστης προέλευσης.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Γ 4897.