Ερυθρόμορφος κιονωτός κρατήρας.
430 π.Χ.
Πηλός. Ύψος 0,35μ. Άγνωστης προέλευσης.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Α 1167.

Εικονίζεται παράσταση σκηνής από σατυρικό δράμα, ίσως εμπνευσμένη από το έργο του Αισχύλου Προμηθεύς Πυρκαεύς.