Αττική ερυθρόμορφη πελίκη.
450-425 π.Χ.
Πηλός. Ύψος 0,28μ. Δραχμάνι Ελάτειας.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Α 1418.

Παιδαγωγός διδάσκει έφηβο.