Αττική ερυθρόμορφη λήκυθος.
470 π.Χ.
Πηλός. Ύψος 0,24μ. Άγνωστης προέλευσης.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Α 12803.

Νέος με λύρα