Αγαλμάτιο θεάς Αθηνάς.
Πρώτο μισό του 3ου αι. μ.Χ.
Μάρμαρο. Ύψος 1,05μ. Από την Αθήνα.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Γ 129.

Το έργο αντιγράφει το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς, έργο του Φειδία, που είχε ύψος 12 μ. και στήθηκε στον Παρθενώνα το 438 π.Χ.