Αττικός ερυθρόμορφος δίνος.
420-410 π.Χ.
Πηλός. Ύψος 0,132μ. Από την Αθήνα.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Α 14500.

Το έργο απεικονίζει τον θεό Διόνυσο με τον θίασό του,
σατύρους και μαινάδες σε εκστατικό χορό.