Δικαιοσύνη για όλους

Τμήμα στήλης.
409/8 π.Χ.
Μάρμαρο. Ύψος 1,03 μ. Από την Αθήνα.
Επιγραφικό Μουσείο 6602.

Με απόφαση της βουλής και του δήμου αναδημοσιεύεται ο νόμος του Δράκοντα περί φόνου, αποφασίζεται να γραφεί σε λίθινη στήλη και να στηθεί μπροστά στη Βασίλειο στοά της Αγοράς. Ο νόμος διακρίνει τον ακούσιο φόνο από τον εκούσιο ενώ ορίζει τους δικαστές και τις ποινές.