Ευνομία – Παιδεία – Ελευθερία

Αμφιπρόσωπη εικονιστική κεφαλή του Αριστοτέλη.
Ρωμαϊκό αντίγραφο ενός πρωτότυπου έργου γύρω στο 325-300 π.Χ.
Μάρμαρο. Ύψος 0,42μ. Από την Αθήνα.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Γ 3772.