Ευνομία – Παιδεία – Ελευθερία

Εικονιστική κεφαλή του Δημοσθένη.
Ρωμαϊκό αντίγραφο ενός πρωτότυπου έργου του 3ου αι. π.Χ.
Μάρμαρο. Ύψος 0,28μ. Από την Αθήνα.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Γ 327.