Πλάκα Χ από τη βόρεια πλευρά της ζωφόρου του Παρθενώνα.
Εικονίζονται άνδρες θαλλοφόροι.
Μουσείο Ακρόπολης Ακρ. 865

Η πρωτοποριακή στη σύλληψη ζωφόρος του Παρθενώνα αποτελεί υπέρτατο σύμβολο της δημοκρατικής ιδεολογίας. Οι όμορφες και ιδανικές μορφές που εικονίζονται να κινούνται και να δρουν μπροστά στους αιώνιους θεούς του Ολύμπου δεν παριστάνουν ήρωες του μύθου αλλά σύγχρονους άνδρες και γυναίκες που συμμετέχουν ενεργά στη σημαντικότερη θρησκευτική γιορτή της πόλης, την πομπή των Παναθηναίων. Αθηναίοι και Αθηναίες όλων των ηλικιών, θνητοί εκείνοι και πεπερασμένοι, στέκονται δίπλα στους αιώνιους αθάνατους και δεν διστάζουν να εξομοιωθούν παραστατικά μαζί τους με ένα τρόπο μοναδικό και σύμφωνο με τη δημοκρατική τους κοσμοθεωρία.