Το μνημείο των επωνύμων ηρώων

Σχεδιαστική αναπαράσταση του μνημείου που βρισκόταν στην Αγορά.