Εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία

Η Αγορά της Αθήνας.
Εδώ ήταν στεγασμένα τα κύρια σώματα της δημοκρατίας.
Τόπος συγκέντρωσης των πολιτών, χώρος πολιτικού διαλόγου και συζήτησης.