Ο τόπος – σύμβολο

Ο λόφος της Πνύκας βρισκόταν στα δυτικά της Ακρόπολης. Στον χώρο αυτό συνερχόταν κατά τον 5ο και 4ο αι. π.Χ. η εκκλησία του δήμου. Από το τέλος του 4ου αι. π.Χ. οι συνελεύσεις άρχισαν να πραγματοποιούνται στο θέατρο του Διονύσου.