Ευνομία – Παιδεία – Ελευθερία

Εικονιστική κεφαλή του Πλάτωνα.
Ρωμαϊκό αντίγραφο ενός πρωτότυπου έργου του 360 π.Χ.
Μάρμαρο. Ύψος 0,18μ. Από την Αθήνα.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Γ 3735.